تعرفه بیلبورد تبلیغاتی اصفهان

شاید شما از اشخاصی باشید که از تعرفه های میلیونی بیلبوردهای تبلیغاتی باخبر نباشید. اما به‌وضوح می توان گفت این نوع تبلیغات محیطی در اصفهان و بلکه در کل ایران بسیار مؤثر عمل می‌کند.

قیمت بیلبورد تبلیغاتی اصفهان

قیمت بیلبورد تبلیغاتی در اصفهان جز یکی از عوامل اساسی برای نپذیرفتن یک واقعیت شیرین است. این واقعیت این است علیرغم بالا بودن قیمت بیلبوردهای تبلیغاتی در اصفهان این تبلیغات محیطی بسیار مؤثر عمل می‌کند. یعنی این‌که اگر شما فکر می‌کنید این هزینه‌ها بسیار سنگین هستند سخت در اشتباه هستید. دلیل این امر را با نگاهی عمیق به تبلیغات محیطی اسنپ بررسی می‌کنیم.

اسنپ میلیاردها تومان صرف تعرفه بیلبورد تبلیغاتی در اصفهان و چندین شهر دیگر نمود. و الان بازخورد این نوع تبلیغات را می‌بینیم از پیرمرد تا جوان با این برند آشنا هستند. پس آشنایی با برند شما ارزش چندین میلیون هزینه را دارد.

خدمات کانون آگهی و تبلیغات پیشنهاد و قیمت  بیلبورد تبلیغاتی در اصفهان

کانون آگهی و تبلیغات پیشنهاد آماد ه ارائه همه نوع تبلیغاتی محیطی با مناسب‌ترین قیمت بیلبورد تبلیغاتی در اصفهان می‌باشد. این کانون تبلیغاتی تحت نظارت مستقیم با شهرداری هر نوع و هر کجای شهر با بهترین و منصف‌ترین قیمت بیلبورد تبلیغاتی اصفهان آماده خدمت‌رسانی به هم شهریان گرامی می‌باشد.

مصوبه تعرفه اجاره بیلبورد تبلیغاتی اصفهان

قیمت بیلبورد تبلیغاتی اصفهان توسط شهرداری مصوب شده است. لذا این تعرفه بیلبورد تبلیغاتی اصفهان تصویب شده و غیر قابل چانه‌زنی است.در جدول زیر این نرخ‌ها به تفکیک خیابان و قیمت با مشخصات دقیق ذکر شده است.

خدمات کانون تبلیغاتی پیشنهاد در زمینه تبلیغات محیطی

کانون تبلیغاتی پیشنهاد به بهترین شکل این کار را انجام می‌دهد. شما می‌توانید تعرفه بیلبورد تبلیغاتی را در جدول زیر مشاهده و سپس با ما تماس بگیرید.

لیست تعرفه بیلبوردهای تبلیغاتی در اصفهان

نوع خدمات
تبلیغات محیطی در اصفهان
کد تابلومسیرنشانیتیپمتراژتعرفه یک ماه به تومان
لیست بیلبورد های اصفهان1 خرازیسه وجهی گردان3690,000,000
لیست بیلبورد های اصفهان2احمد آبادخیابان جی دید از میدان احمد آباد - (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)بیلبورد1860,000,000
لیست بیلبورد های اصفهان3 فرودگاهبیلبورد36450,000,00
لیست بیلبورد های اصفهان4چمرانپل عابر پیاده5360,000,000
لیست بیلبورد های اصفهان5چمرانپل عابر پیاده3548,000,000
لیست بیلبورد های اصفهان6 ترمینالپل عابر پیاده3660,000,000
لیست بیلبورد های اصفهان7 ترمینالپل عابر پیاده3660,000,000
تعرفه بیلبورد های اصفهان8 ترمینالپل عابر پیاده3660,000,000
تعرفه بیلبورد های اصفهان9 بلوار کشاورزپل عابر پیاده3660,000,000
تعرفه بیلبورد های اصفهان10 بلوار کشاورزپل عابر پیاده3660,000,000
تعرفه بیلبورد های اصفهان11 شهید کاظمیپل عابر پیاده3660,000,000
تعرفه بیلبورد های اصفهان12 شهید کاظمیپل عابر پیاده3660,000,000
تعرفه بیلبورد های اصفهان13 شهید کاظمیپل عابر پیاده3660,000,000
تعرفه بیلبورد های اصفهان14 شهید کاظمیبیلبورد1560,000,000
تعرفه بیلبورد های اصفهان15 مطهریبیلبورد1527,000,000
تعرفه بیلبورد های اصفهان16 پل ابوذربیلبورد1538,000,000
تعرفه بیلبورد های اصفهان17 پل ابوذربیلبورد1538,000,000
تعرفه بیلبورد های اصفهان18 پل ابوذربیلبورد1538,000,000
تعرفه بیلبورد های اصفهان19 پل ابوذربیلبورد1538,000,000
تعرفه بیلبورد های اصفهان20 تقاطع حکیم نظامیبیلبورد1527,000,000
تعرفه بیلبورد های اصفهان21 تقاطع حکیم نظامیبیلبورد1527,000,000
تعرفه بیلبورد های اصفهان22 پل فردوسیبیلبورد1538,000,000
تعرفه بیلبورد های اصفهان23 پل فردوسیبیلبورد1538,000,000
تعرفه بیلبورد های اصفهان24 پل فردوسیبیلبورد1538,000,000
تعرفه بیلبورد های اصفهان25 پل فردوسیبیلبورد1538,000,000
تعرفه بیلبورد های اصفهان26 پل فردوسیبیلبورد1538,000,000
تعرفه بیلبورد های اصفهان27 پل فردوسیبیلبورد1538,000,000
تعرفه بیلبورد های اصفهان28فلسطینبیلبورد1527,000,000
تعرفه بیلبورد های اصفهان29میدان خواجوبیلبورد1530,000,000
تعرفه بیلبورد های اصفهان30میدان بزرگمهربیلبورد1530,000,000
تعرفه بیلبورد های اصفهان31میدان بزرگمهربیلبورد1530,000,000
تعرفه بیلبورد های اصفهان32میدان احمد آبادبیلبورد1527,000,000
تعرفه بیلبورد های اصفهان33میدان احمد آبادبیلبورد1527,000,000
تعرفه بیلبورد های اصفهان34چهارراه تختیبیلبورد1527,000,000
تعرفه بیلبورد های اصفهان35چهارراه تختیبیلبورد4827,000,000
تعرفه بیلبورد های اصفهان36آزادیبیلبورد4826,000,000
تعرفه بیلبورد های اصفهان37بزرگمهر4826,000,000
تعرفه بیلبورد های اصفهان38 میدان جمهوریبیلبورد4826,000,000
تعرفه بیلبورد های اصفهان39چمرانبیلبورد3822,000,000
تعرفه بیلبورد های اصفهان40ابوذربیلبورد سه وجهی38 35,000,000
تعرفه بیلبورد های اصفهان41ابوذربیلبورد سه وجهی38 35,000,000
تعرفه بیلبورد های اصفهان42ابوذربیلبورد سه وجهی38 35,000,000
تعرفه بیلبورد های اصفهان43 خیابان هزار جریب پل عابر3612,000,000
تعرفه بیلبورد های اصفهان44 خیابان هزار جریب پل عابر3612,000,000
تعرفه بیلبورد های اصفهان45 خیابان هزار جریب پل عابر3612,000,000
تعرفه بیلبورد های اصفهان46 خیابان هزار جریب پل عابر4512,000,000
تعرفه بیلبورد های اصفهان47ذوب آهن پل عابر4512,000,000
تعرفه بیلبورد های اصفهان48ذوب آهن پل عابر3612,000,000
تعرفه بیلبورد های اصفهان49 بلوار کشاورز پل عابر4512,000,000
تعرفه بیلبورد های اصفهان50 بلوار کشاورز پل عابر4512,000,000
تعرفه بیلبورد های اصفهان51 خیابان آتشگاه پل عابر3212,000,000
تعرفه بیلبورد های اصفهان52اتوبان شهید خرازی پل عابر4212,000,000
تعرفه بیلبورد های اصفهان53اتوبان شهید خرازی پل عابر4212,000,000
تعرفه بیلبورد های اصفهان54اتوبان شهید خرازی پل عابر3612,000,000
تعرفه بیلبورد های اصفهان55اتوبان شهید خرازی پل عابر3612,000,000
تعرفه بیلبورد های اصفهان56 اتوبان شهید ردانی پور پل عابر5312,000,000
تعرفه بیلبورد های اصفهان57 اتوبان شهید ردانی پور پل عابر5312,000,000
تعرفه بیلبورد های اصفهان58 اتوبان شهید ردانی پور پل عابر5312,000,000
تعرفه بیلبورد های اصفهان59 اتوبان شهید ردانی پور پل عابر5312,000,000
تعرفه بیلبورد های اصفهان60 اتوبان شهید ردانی پور پل عابر5312,000,000
تعرفه بیلبورد های اصفهان61 اتوبان شهید ردانی پور پل عابر5312,000,000
تعرفه بیلبورد های اصفهان62 اتوبان شهید چمران پل عابر5312,000,000
تعرفه بیلبورد های اصفهان63 اتوبان شهید چمران پل عابر5312,000,000
تعرفه بیلبورد های اصفهان64خیابان پروین پل عابر5312,000,000
تعرفه بیلبورد های اصفهان65خیابان پروین پل عابر5312,000,000
تعرفه بیلبورد های اصفهان66خیابان پروین پل عابر4512,000,000
تعرفه بیلبورد های اصفهان67خیابان پروین پل عابر3612,000,000
تعرفه بیلبورد های اصفهان68خیابان پروین پل عابر3612,000,000
تعرفه بیلبورد های اصفهان69خیابان پروین پل عابر3612,000,000
تعرفه بیلبورد های اصفهان70خیابان پروین پل عابر4812,000,000
تعرفه بیلبورد های اصفهان71خیابان پروین پل عابر4812,000,000
تعرفه بیلبورد های اصفهان72خیابان جی پل عابر3212,000,000
تعرفه بیلبورد های اصفهان73خیابان جی پل عابر3212,000,000
تعرفه بیلبورد های اصفهان74خیابان جی پل عابر4012,000,000
تعرفه بیلبورد های اصفهان75 خیابان بزرگمهر پل عابر4012,000,000
تعرفه بیلبورد های اصفهان76خیابان سروش پل عابر3212,000,000
تعرفه بیلبورد های اصفهان77خیابان سروش پل عابر4012,000,000
تعرفه بیلبورد های اصفهان78خیابان سروش پل عابر4012,000,000
تعرفه بیلبورد های اصفهان79 خیابان مدرس پل عابر3212,000,000
تعرفه بیلبورد های اصفهان80خیابان مدرس پل عابر3212,000,000
تعرفه بیلبورد های اصفهان81 خیابان کاوه پل عابر4512,000,000
تعرفه بیلبورد های اصفهان82 خیابان کاوه پل عابر3612,000,000
تعرفه بیلبورد های اصفهان83خیابان رزمندگان پل عابر3612,000,000
تعرفه بیلبورد های اصفهان84خیابان رزمندگان پل عابر3612,000,000
تعرفه بیلبورد های اصفهان85خیابان امام خمینی پل عابر4212,000,000
تعرفه بیلبورد های اصفهان86خیابان امام خمینی پل عابر4212,000,000
تعرفه بیلبورد های اصفهان87حکیم نظامیبیلبورد1842,000,000
تعرفه بیلبورد های اصفهان88حکیم نظامیپیشانی1445,000,000
تعرفه بیلبورد های اصفهان89حکیم نظامیبیلبورد2454,000,000
تعرفه بیلبورد های اصفهان90توحیدبیلبورد4090,000,000
تعرفه بیلبورد های اصفهان91خواجوبیلبورد4042,000,000
تعرفه بیلبورد های اصفهان92خواجوبیلبورد24 34,000,000
تعرفه بیلبورد های اصفهان93آپادانابیلبورد2138,000,000
تعرفه بیلبورد های اصفهان94آپادانابیلبورد1221,000,000
تعرفه بیلبورد های اصفهان95آپادانابیلبورد1221,000,000
تعرفه بیلبورد های اصفهان96آپادانابیلبورد1527,000,000
تعرفه بیلبورد های اصفهان97شیخ صدوقبیلبورد1554,000,000
تعرفه بیلبورد های اصفهان98 محتشمبیلبورد1854,000,000
تعرفه بیلبورد های اصفهان99سپاهانشهربیلبورد1824,000,000